Telefonlarda Vergi İadesi Nasıl Alınır, Hangi Modeller Kampanyaya Dahil ve Nereye Başvurmak Gerek?

Gündemden aylardır düşmek bilmeyen “vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar” konusu, en başta büyük umutlar kurmamıza sebep olmuştu. Fakat çok geçmeden bunun şartları açıklandı ve büyük bir sınırlandırmanın söz konusu olduğunu gördük. Yine de temel olarak öğrencilik ihtiyacını karşılayabilir dediğimiz birçok modeli sizlere ulaştırıyoruz.

Fakat bu modelleri göstersek bile vergi iadesinin nasıl yapılacağı, nereye yapılacağı ve tam olarak nereden başvurulacağı gibi konular kafalarda karışıklık yaratıyor. Biz de şimdiye kadar açıklananları tek içerikte toplayarak soru işaretlerini kaldırıyoruz.

Vergisiz telefon iadesi nasıl alınır?

 • Adım #1: Gençlik ve Spor Bakanlığı Sitesinden ilgili bölüme ulaşın.
 • Adım #2: İsim ve soyisim bilgilerinizi, kimlik numaranız ve doğum tarihinizi girin.
 • Adım #3: Sonraki aşamada satıcının VKN’sini veya kimlik numarasını girin.
 • Adım #4: Size ulaştırılan fatura bilgilerini sonraki iki satıra girin.
 • Adım #5: IMEI numarasını *#06# yoluyla öğrenip onu da ilgili satıra girin

Formu tamamladıktan sonra başvurunuz tamamlanıyor. Peki teknoloji desteği ödemesi nereye yapılacak?

Şartlara baktığımızda vergi iadelerinin, satın alımı takip eden ayın yirminci günü itibarıyla bir terslik olmadığı sürece öğrencilerin verdiği IBAN’a gönderileceği belirtiliyor. Terslikten kastımız ise siparişte iptal gibi durumların olması. Bunun haricinde bir kişi hem bilgisayar hem de telefon desteğinden yararlanabiliyor.

Tabii IBAN’ın yanlış girilmesinden kaynaklı sorunların öğrenci sorumluluğunda olduğu da açıkça belirtiliyor.

Şartların tamamı şu şekilde:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenci olmak.
 • Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak.
 • Teknolojik cihaz desteğinden, taşınabilir veya masaüstü bilgisayar, tablet veya mobil telefon cihazlarından satın alınmak suretiyle yararlanılabilir.
 • Yurt dışından alınan cihazlara teknolojik cihaz desteği verilemez.
 • Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan bilgisayar cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500 Türk lirasından az olması gereklidir.
 • Teknolojik cihaz desteği başvurusunda bulunulan telefon cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9.500 Türk lirasından az olması gereklidir.
 • Satın alınan teknolojik cihazın ikinci el olmaması zorunludur.
 • Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması gereklidir.
 • Elektronik ortamda düzenlenen faturada desteğe konu teknolojik cihaz dışında ürün bulunmaması gereklidir.
 • Elektronik ortamda düzenlenen faturada fatura tarihi, ETTN numarası, mobil telefon desteği için IMEI numarası ile teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının yazılması gereklidir.
 • Teknolojik cihaz desteği fatura kesim tarihini takip eden ayın yirmisi itibarıyla iptal veya iade işlemi bulunmayan cihazlara yönelik gerçekleştirilir.
 • Başvurunun öğrenci (açık öğretim öğrencileri hariç) tarafından Bakanlığa ait GSBBiz uygulamasından veya gsbbiz.gsb.gov.tr adresine girilerek yapılması zorunludur.
 • Öğrenci(açık öğretim öğrencileri hariç) tarafından kendisine ait IBAN numarasının bildirilmesi gereklidir.
 • Satın alınan mobil telefon cihazı için kullanılacak telefon hattının satın alan öğrenciye ait olması gereklidir.
 • Mobil telefon cihazlarının, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az iki yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılması gereklidir.
 • Başvuru esnasında öğrenci (açık öğretim öğrencileri hariç) tarafından girilen bilgiler ile başvurunun teknolojik cihaz desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden sebebi belirtilerek reddedilir.
 • Başvurunun kabulü halinde sistem üzerinden Bakanlık tarafından hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarası üzerinden hesabına aktarılır. IBAN numarasının yanlış verilmesinden kaynaklanan sorumluluk öğrenciye ait olacaktır.
 • Bilgisayar cihazları için sadece bir defa başvuruda bulunulabilir.
 • Mobil telefon cihazları için sadece bir defa başvuruda bulunulabilir.
 • Bilgisayar cihazlarından biri ile mobil telefon cihazının ayrı ayrı nihai satış bedelleri 9.500 Türk lirasını geçmemek şartıyla aynı kişi tarafından satın alınması mümkündür.
 • Mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 41,23’ü, bilgisayar veya tablet cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66’sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Bakanlık tarafından öğrenciye ait IBAN numarasıyla hesabına aktarılır.
 • Teknolojik cihaz destek tutarı toplamı 5.500 Türk lirasını geçemez.
 • Teknolojik cihaz desteğinden yararlanma şartlarının başvuru sırasında bulunmadığının sonradan anlaşılması veya destekten usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21 / 7 / 1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte öğrenciden genel hükümlere göre geri alınır.

Peki bu bağlamda hangi cihazları değerlendirebilirsiniz?

Telefon önerilerimiz:

Bilgisayar önerilerimiz:

Gelişmeleri paylaşıyor olacağız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x